Suma stabilizačních záloh stomatologa je 50 000 Kč měsíčně, může tedy do konce krizového opatření vlády být dosti vysoká. Jakým způsobem se částka bude vracet?

Jak bude vypořádání zálohové měsíční platby stomatologům (viz Organizační opatření 20/2020) probíhat, závisí na řadě faktorů, jako je např. délka krizových, popř. mimořádných opatření vlády. O způsobu realizace vypořádání vyplacených záloh budou poskytovatelé včas informováni. Všechny kroky budou prováděny způsobem, aby měly minimální dopad na fungování poskytovatelů stomatologické péče.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele