Signální výkon 00939 pro stabilizační platbu ve stomatologii se vykazuje 1x za poskytovatele, nebo za každého jeho lékaře s IČP?

Vykazuje se na IČP. Problematika je řešena v organizačním opatření č. 20. Jak je uvedeno v bodě 2 části „Obsah nabídky“, záloha je určena pro zajištění provozu pracoviště a výkon může být vykázán maximálně jednou měsíčně na jedno pracoviště (a to na libovolného pojištěnce VZP, na kterého je poskytnuta a vykázána péče na daném pracovišti).

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele