Provádějí se i v současné době kontroly plátců?

Dokladové kontroly za osobní účasti plátce jsou zrušeny. Pokud se jedná o kontrolu dokladů prováděnou formou zaslání dokladů elektronickou poštou, není důvod takovou kontrolu neprovádět, naopak je to zcela v souladu s doporučeními na omezení osobního styku v době epidemie COVID-19. 

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce