Posouvá se termín pro podání Přehledů OSVČ i pro ty podnikatele, kteří podávají daňové přiznání s daňovým poradcem?

Nikoli. K posunu dochází pouze pro daňové subjekty, které měly podat daňové přiznání do konce března 2020. Pro plátce, kteří mají daňového poradce se situace nemění – tedy podat daňové přiznání nejpozději do 1. 7. 2020, do 3. 8.2020 podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a následně do 8 dnů uhradit doplatek pojistného.