Platí pořád povinnost předávat dávky spolu s průvodním listem dávky?

Ano, platí – viz Metodiku pro pořizování a předávání dokladů.

Související otázky pro téma: Elektronická komunikace
Dávka vyúčtování (event. některé doklady), kterou jsem poslal, je chybná, co mám dělat?
Poslal jsem chybně vyplněnou fakturu. Co mám dělat?
Jaký je rozdíl mezi dokladem a dávkou?