Na základě čeho je uložena pracovní povinnost studentům medicíny a stanoveno, že zdravotníci nemohou čerpat nyní dovolenou?

Jedná se o dvě usnesení vlády ze dne 15. března 2020, kterými byla přijata tato krizová opatření.

K zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví vláda uložila po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území ČR pracovní povinnost žákům a studentům pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol a studentům posledních ročníků denní nebo prezenční formy vybraných studijních programů či oborů vzdělání – viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/220pdf.pdf.

Dále vláda zakázala s účinností od 16. března 2020 čerpání dovolené po dobu nouzového stavu všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních - viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/216.pdf.

Na stránkách Úřadu vlády ČR najdete průběžně aktualizované informace k situaci, včetně přijatých usnesení vlády.

Související otázky pro téma: Informace o COVID-19 pro poskytovatele