Mohou praktičtí lékaři v rámci epidemie COVID předepsat lék s preskripčním omezením místo nedostupného specialisty?

V rámci přijatých organizačních opatření VZP je řešeno mj. zajištění chodu ordinací ambulantních poskytovatelů (praktických lékařů i ambulantních specialistů) prostřednictvím vzdálené telefonické nebo elektronické konzultace lékaře s pacientem. Cílem je především zajištění preskripce pro chronické pacienty a v případě nemožnosti fyzického ošetření pacienta v ordinaci lékařem poskytnutí základní konzultace.

V tuto chvíli je tedy umožněno ambulantním specialistům (stejně jako VPL a PLDD) poskytovat zdravotní služby též distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem a je umožněno i předepisovat léčivé přípravky distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem. Proto platí pro preskripci a úhradu léčivých přípravků standardní postupy jako v běžných situacích a při předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis není důvod měnit úhradová kritéria, tak jak byla stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

V případech prokazatelné nedostupnosti příslušného poskytovatele ambulantní specializované péče zaznamenaných ve zdravotnické dokumentaci pacienta, ve kterých by přerušením léčby mohlo dojít k ohrožení zdravotního stavu pacienta, může v době platnosti mimořádných opatření ke COVID-19 v nezbytném množství léčivé přípravky s indikačními a preskripčními omezeními předepsat i všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele