Má se při vyúčtování měsíční péče uvádět celá předběžná úhrada, i když asi nedosáhneme bodově této výše v důsledku poklesu návštěvnosti ambulance?

VZP ve svých Organizačních opatřeních (č. 7) již deklarovala, že v době mimořádných opatření souvisejících s COVID-19 nebude v případě poklesu produkce vyzývat poskytovatele ke snížení předběžné měsíční úhrady. Je proto na zvážení každého poskytovatele, zda fakturuje předběžnou úhradu v maximální výši, nebo bude zdravotní pojišťovně fakturovat jinou částku. Zúčtování proplacených předběžných měsíčních úhrad bude provedeno vůči skutečně provedeným, vykázaným a VZP uznaným zdravotním službám provedeným v roce 2020.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele