Lze podávat v této době žádost o odstranění tvrdosti zákona prostřednictvím mailu?

Mimořádně ano. Plátce může žádost o odstranění tvrdosti zaslat elektronickou poštou, nicméně ve lhůtě do 15 dnů od ukončení nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR musí doložit originál žádosti a požádat o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce