Jsem OSVČ a jsem v karanténě. Mám nárok na nulové zálohy?

Pokud je OSVČ v karanténě po celý kalendářní měsíc, pak má nárok na tzv. nulové zálohy (karanténu však musí pojišťovně doložit). Při ročním vyúčtování se o tento měsíc (měsíce) sníží minimální vyměřovací základ pouze v případech, kdy byla OSVČ po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo v karanténě a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ. Nyní běžná 14denní karanténa v rámci opatření při epidemii COVID-19 nezakládá nárok na nulové zálohy OSVČ.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce