Je od 1. 1. 2021 nutno u zubaře nově hradit 1 000 Kč za vyčištění kanálku?

Ne, k žádné změně k 1. 1. 2021 nedošlo. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v souladu s platnou úhradovou vyhláškou pro rok 2021 shodně jako v roce 2020 hrazen výkon endodontického ošetření zubu za ošetření jednoho kořenového kanálku ve výši 270 Kč. Výkon v sobě zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu, provizorní výplně a definitivní endodontické ošetření zubu metodou centrálního čepu. Pokud si pacient zvolí po dohodě s ošetřujícím lékařem jinou metodu ošetření než metodou centrálního čepu, např. laterální plnění, jedná se již o výkon nehrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pacient si hradí celý výkon sám.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče