Je možno teď podat Přehled OSVČ, ale doplatek zaplatit později, až se situace uklidní?

Dle novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je plátce povinen podat Přehled o svých příjmech a výdajích za rok 2019 do 3. srpna 2020. Nemění se však povinnost následně do 8 dnů uhradit rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v Přehledu vypočte jako roční pojistné (doplatek). Pokud plátce podá Přehled o svých příjmech a výdajích dříve (což může), pak je povinen uhradit do 8 dnů doplatek pojistného.