Jaké příspěvky letos VZP poskytuje svým klientům?

I v roce 2018 můžete vybírat z široké nabídky finančních příspěvků na prevenci kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví či onkologických onemocnění. Tyto čtyři pilíře prevence doplňují ještě příspěvky na očkování. Uvedené příspěvky mohou získat děti i dospělí.

Speciální příspěvky z fondu prevence jsou určeny těhotným ženám a ženám po porodu, bezpříspěvkovým dárcům krve, kostní dřeně a krevní plazmy, nebo nemocným celiakií.

Máme pro vás i nové voucherové programy pro prevenci onkologických onemocnění (pro pojištěnce nad 35 let) a časný záchyt rakoviny prostaty (pro muže od 50 do 66 let).

Ženám od 30 do 45 let nabízíme příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

A členové Klubu pevného zdraví získají ještě navíc slevy a výhody u partnerů klubu po celé republice.

Všechny potřebné informace o příspěvcích z fondu prevence a dalších výhodách najdete na stránkách Klubu pevného zdraví.

Žádost o poskytnutí finančních příspěvků je třeba podat nejpozději do 30. 11. 2018. Výjimkou jsou jen příspěvky na kurzy přípravy k porodu a prvotrimestrální screening, na dětské tuzemské ozdravné pobyty a na bezlepkovou dietu, které lze čerpat do 31. 12. 2018 (v případě podání žádosti korespondenčně je termín do 15. 12. 2018).