Jaké příspěvky letos VZP poskytuje svým klientům?

I v roce 2022 můžete vybírat z široké nabídky finančních příspěvků, jejichž cílem je prevence kardiovaskulárních onemocnění a u starších osob i poruch duševního zdraví, prevence infekčních chorob, onkologických onemocnění či zhoršování stavu u nemocných diabetem nebo celiakií. Příspěvky z fondu prevence mohou získat děti i dospělí. Nejžádanější bývají příspěvky na pohybové aktivity a očkování, u nemocných celiakií pak samozřejmě na bezlepkovou dietu. Neméně zajímavý je pro klienty i program na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Poskytujeme i příspěvek na zdravotnické prostředky pro prevenci poškození kůže pro pacienty léčené radioterapií nebo příspěvek  na preventivní vyšetření karcinomu prsu, kde na vyšetření poskytujeme příspěvek již ženám od 18 let.

Speciální příspěvky z fondu prevence jsou určeny maminkám - těhotným ženám a ženám po porodu, případně i jejich nedonošeným dětem, další pak aktivním i neaktivním oceněným dárcům krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně nebo dárcům orgánů.

Všechny potřebné informace o příspěvcích z fondu prevence, včetně podmínek jejich čerpání a potřebných formulářů, najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Nezapomeňte se také seznámit s tím, jak můžete o příspěvky z fondu prevence žádat.

A připomínáme, že členové našeho Klubu pevného zdraví získají ještě navíc slevy a další benefity u partnerů klubu po celé republice.

Související otázky pro téma: Výhody a příspěvky