Jaké příspěvky letos VZP poskytuje svým klientům?

I v roce 2021 můžete vybírat z široké nabídky finančních příspěvků, jejichž cílem je prevence kardiovaskulárních onemocnění a u starších osob i poruch duševního zdraví, prevence infekčních chorob, onkologických onemocnění či zhoršování stavu u nemocných diabetem nebo celiakií. Příspěvky z fondu prevence mohou získat děti i dospělí. Nejžádanější bývají příspěvky na pohybové aktivity a očkování, u nemocných celiakií pak samozřejmě na bezlepkovou dietu. Úplnou novinkou roku 2021 je program na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který se osvědčil v rámci pilotního projektu. Nově poskytujeme i příspěvek na zdravotnické prostředky pro prevenci poškození kůže pro pacienty léčené radioterapií a onkologické prevence se týká i další letošní změna: snížení věkového limitu v programu včasného záchytu karcinomu prsu, kde na vyšetření poskytujeme příspěvek již ženám od 18 let.

Speciální příspěvky z fondu prevence jsou určeny maminkám - těhotným ženám a ženám po porodu, případně i jejich nedonošeným dětem, další pak aktivním i neaktivním oceněným dárcům krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně nebo dárcům orgánů.

Všechny potřebné informace o příspěvcích z fondu prevence, včetně podmínek jejich čerpání a potřebných formulářů, najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Nezapomeňte se také seznámit s tím, jak můžete o příspěvky z fondu prevence žádat.

A připomínáme, že členové našeho Klubu pevného zdraví získají ještě navíc slevy a další benefity u partnerů klubu po celé republice.

Související otázky pro téma: Výhody a příspěvky