Jaké příspěvky letos VZP poskytuje svým klientům?

I v roce 2020 můžete vybírat z široké nabídky finančních příspěvků, jejichž cílem je prevence kardiovaskulárních onemocnění a u starších osob i poruch duševního zdraví, prevence infekčních chorob, onkologických onemocnění či zhoršování stavu u nemocných diabetem nebo celiakií. Příspěvky z fondu prevence mohou získat děti i dospělí. Nejžádanější bývají příspěvky na pohybové aktivity a očkování, u nemocných celiakií pak samozřejmě na bezlepkovou dietu.

Speciální příspěvky z fondu prevence jsou určeny maminkám - těhotným ženám a ženám po porodu, případně i jejich nedonošeným dětem, další pak aktivním i neaktivním oceněným dárcům krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně nebo dárcům orgánů.

Všechny potřebné informace o příspěvcích z fondu prevence, včetně podmínek jejich čerpání a potřebných formulářů, najdete na www.vzp.cz/vyhody.

Žádost o příspěvek je třeba podat do 30. 11. 2020 (pokud není u konkrétního příspěvku stanoven jiný termín).

Nezapomeňte se také seznámit s tím, jak můžete o příspěvky z fondu prevence žádat.

A připomínáme, že členové našeho Klubu pevného zdraví získají ještě navíc slevy a další benefity u partnerů klubu po celé republice.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce