Jak vykazovat vzdálenou konzultaci lékaře s pacientem v období platnosti mimořádných opatření?

Podmínky vykázání elektronicky vedené konzultace (tj. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.) po dobu trvání mimořádné situace definuje Organizační opatření č. 6 (pro VPL), č. 11 (pro PLDD), č. 9 a č. 13 (pro ambulantní specialisty) a č. 15 (pro ambulantní stomatology). Organizační opatření jsou účinná od data svého vydání do odvolání, tzn. od data vydání je možno uvedeným způsobem vykazovat.

Cílem je v maximální možné míře zajistit chod ordinace, pokud lékař nemůže ordinovat např. z důvodu karantény nebo nedostatku ochranných prostředků a pomůcek. Organizační opatření pro vykazování vzdálených konzultací lékaře s pacientem se týkají všech onemocnění (jiných dg.), nikoliv pouze podezření na onemocnění COVID-19.

Poskytovatel vykazuje výkony jen v rámci dní, na které má nasmlouvané ordinační hodiny.

Ve zdravotnické dokumentaci pacienta musí být vždy vše řádně zdokumentováno (tj. zaznamenáno, že se jednalo o vzdálenou konzultaci, a standardně, co bylo jejím obsahem).


PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

Praktický lékař (VPL, PLDD) vykazuje výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče kromě standardních fyzických návštěv pojištěnce i v rámci elektronické/telefonické konzultace (a to u jakékoliv věkové kategorie). Jde především o konzultace zdravotního stavu pacienta, o konzultace ohledně preskripce léčivých přípravků a dalších případů, se kterými se praktický lékař běžně v ordinaci potkává.

V případě telefonického kontaktu u registrovaného pacienta lékař nevykazuje výkon 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem, který je součástí kapitační platby.  


AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ

Ambulantní specialisté vykazují vzdálenou konzultaci jednotně výhradně prostřednictvím výkonu cíleného vyšetření za podmínek (včetně omezení frekvence) daných Seznamem zdravotních výkonů. Postup se týká i ambulancí poskytovatelů akutní lůžkové péče a poskytovatelů ambulantní gynekologické péče.

Elektronicky vedenou konzultaci s pacientem, která má charakter cíleného vyšetření, tj. např. o zdravotním stavu, o dalším léčebném postupu a v dalších relevantních případech, je umožněno vykazovat prostřednictvím cíleného vyšetření dané odbornosti, ke kterému lze  vykazovat výkon 09543 – Signální výkon klinického vyšetření (resp. 09555 – Ošetření dítěte do 6 let nebo 09615 – Signální výkon klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do 18 let nebo v případě ambulantních gynekologů výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče).

Nevykazuje se pak již výkon 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. Výkony 09543 (resp. 09555, 09615, 01543) a 09513 nelze kombinovat.

V případě odborností, u kterých neexistuje ekvivalent výkonu klinického vyšetření (např. rehabilitační odbornosti), není umožněno vzdálenou konzultaci vykazovat. Cílem organizačního opatření nebylo vytvořit substituci za telefonickou konzultaci, ale za klinické vyšetření specialistou, a tím zajistit v maximální možné míře chod jednotlivých ordinací i v době mimořádných opatření.


STOMATOLOGOVÉ

Ambulantní stomatolog vykazuje v případě vzdálené konzultace lékaře s pacientem výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře. Výkon 00944 je umožněno vykazovat i u pacientů do 18 let věku v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele