Jak vykazovat mobilní odběry na vyšetření COVID-19?

organizačním opatření č. 41/2020, kterým jsou definovány podmínky indikace, vykazování a úhrady laboratorních vyšetření, je i upřesněn způsob vykazování výkonů odběru. Stacionární a i mobilní odběry se vykazují prostřednictvím výkonu 09115 – Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření společně s dg. U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-19.

Při úpravě pravidel pro vykazování odběrů mobilního odběrového týmu jsme vycházeli ze závěrů z jednání se zástupci Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, kdy zdravotnický pracovník nemocnice se stává součástí mobilního odběrového týmu (řidič, odběrový pracovník) a je pro tuto činnost v zaměstnaneckém poměru k ZZS. S ohledem na tuto skutečnost odběr vzorku a dopravu vykazuje ZZS.

Vykazován je kód dopravy 60.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele