Jak správně postupovat u nařízení a ukončení karantény, případně vystavení neschopenky např. u pendlerů?

Problematika související s neschopenkami a karanténou není v působnosti zdravotní pojišťovny, tu řeší správa sociálního zabezpečení, resp. MPSV. Odbornou problematiku v souvislosti s onemocněním COVID-19 je potřeba konzultovat s MZ, které vydává celostátně platná doporučení. Doporučujeme sledovat informace zveřejňované Státním zdravotním ústavem (např. aktualizovaný algoritmus vyšetřování je na www.szu.cz/tema/prevence/aktualizovany-algoritmus-a-kriteria-pro-propusteni-pacienta). Další informace pak najdete např. na koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky a www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je uhrazeno vyšetření na onemocnění COVID-19 pouze v souladu s algoritmem MZ ČR, které je prováděno u pojištěnců s podezřením na onemocnění COVID-19, či potvrzeným onemocněním COVID-19. V případě provedení testu u pojištěnce na základě jeho žádosti či žádost jeho zaměstnavatele není toto vyšetření hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pro mapování epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsou zavedeny signální výkony:

  • 01260 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON – E-NESCHOPENKA VYDANÁ Z DŮVODŮ KARANTÉNY (IZOLACE) PRO COVID-19
  • 01261 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON – KARANTÉNA (IZOLACE) BEZ E-NESCHOPENKY VYSTAVENÁ STÁTNÍMU POJIŠTĚNCI
  • 01262 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON – KARANTÉNA (IZOLACE) U OSOBY, KTERÁ ODMÍTLA E-NESCHOPENKU
  • 01263 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON – KÓD UKONČENÍ KARANTÉNY / IZOLACE

Jedná se o signální výkony s nulovou hodnotou, jejichž cílem je mapovat segment určité péče v dosud nastaveném medicínsko-hygienickém procesu u onemocnění COVID-19, a to především z pohledu doby trvání karantény. Výkony umožňují přesnější přínos dat v rámci doby karantény u osob, které přišly do kontaktu s onemocněním COVID-19.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele