Jak se změní platby pojistného v roce 2021?

Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 2 393 Kč (místo dosavadních 2 352 Kč), a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín její splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února.

Pojistné OBZP se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvyšuje od 1. 1. 2021 na 2 052 Kč (místo dosavadních 1 971 Kč). Pro OBZP platí stejné termíny splatnosti jako pro OSVČ.

Od 1. 1. 2021 se mění také minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného  zaměstnanců  na částku 15 200 Kč z původní částky 14 600 Kč platné v roce 2020. Pojistné z této částky činí 2 052 Kč od lednového výpočtu pojistného. Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Po dvou letech dochází k 1. 1. 2021 ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3 000 Kč na 3 500 Kč, což ovlivní mj. situaci lidí pracujících na dohodu o pracovní činnosti.

Mění se i výše pojistného placeného státem: od 1. 1. 2021 činí 1 767 Kč (místo dosavadních 1 567 Kč).

Související otázky pro téma: Aktuálně pro plátce