Jak se změní platby pojistného v roce 2019?

Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2019 zvyšuje na 2 208 Kč (místo dosavadních 2 024 Kč), a to v důsledku zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února 2019).

Pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvyšuje na 1 803 Kč (místo dosavadních 1 647 Kč).

Od 1. 1. 2019 se také zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a je nutno za ni odvádět pojistné.

Mění se i výše pojistného placeného státem: od 1. 1. 2019 činí 1 018 Kč (místo dosavadních 969 Kč).

Související otázky pro téma: Aktuálně pro plátce