Jak se projeví brexit?

Vzhledem k tomu, že Velká Británie vystoupila 31. 1. 2020 z EU se schválenou výstupovou dohodou, budou podle informací Kanceláře zdravotního pojištění všechna dosavadní pravidla platit do konce roku 2020. V tomto přechodném období bude nadále platit princip jediného pojištění (tzn. nelze být pojištěn současně v UK i ČR), stále má být poskytována nezbytná péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění a platit budou i formuláře pro poskytování plné péče (S1, E106, E109, E121) a plánované péče (S2, E112).

Kancelář zdravotního pojištění je vnitrostátním kontaktním místem (subjektem, který byl pro oblast zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle koordinačních nařízení) a poskytuje informace týkající se čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie. Kontakty: tel. 236 033 411, www.kancelarzp.cz, mail info@kancelarzp.cz.

Související otázky pro téma: Pobyt v zahraničí