Jak se projeví brexit?

Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie a 31. 12. 2020 skončilo i tzv. přechodné období, k 1. 1. 2021 nedochází k výrazným změnám v oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče.

Mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií bylo totiž 24. 12. 2020 dosaženo dohody o obchodu a spolupráci. Tato dohoda, kromě jiného, obsahuje i protokol o sociálním zabezpečení, který zahrnuje i pravidla pro zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb, která téměř zcela kopírují dosud aplikovaná evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Veškeré běžné situace při poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království v ČR a naopak českým pojištěncům ve Spojeném království jsou tedy upraveny stejným způsobem, jako by Spojené království z EU nevystoupilo. Čeští pojištěnci mohou využívat své Evropské průkazy zdravotního pojištění pro čerpání nezbytné péče během krátkodobého pobytu ve Spojeném království.

Podrobnější informace najdete na www.vzp.cz/brexit a www.kancelarzp.cz.

Související otázky pro téma: Pobyt v zahraničí