Jak se bude dokládat, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru?

Se současnou situací jsou obeznámeny všechny orgány veřejné moci a VZP ČR bude ke stavu spojenému s koronavirem přihlížet i bez doložení. Navíc většina plátců nemá ani samotnou neschopenku od lékaře, kterou by se daly uvedené problémy snadno prokázat.

Zároveň upozorňujeme, že zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nezná opoždění či prominutí záloh na pojistném z důvodu krizové situace.

Související otázky pro téma: Informace o COVID-19 pro plátce