Jak řešit situaci v ordinaci dětského lékaře, kde lékař má nařízenou karanténu?

Mezi přijatými Organizačními opatřeními VZP jsou i taková, která umožňují i lékařům, kteří jsou v karanténě a mohou ordinovat tzv. na dálku, aby předepisovali léky, aby konzultovali s pacienty jejich zdravotní stav, vystavovali neschopenky apod. Cílem je, aby lékaři i v této mimořádné situaci zabezpečili v maximální možné míře chod ordinace. V případě akutních stavů se mohou pacienti obrátit na zastupujícího lékaře nebo na pohotovostní službu.

Související otázky pro téma: Informace o COVID-19 pro poskytovatele