Jak požádat o příspěvek v době epidemie COVID-19?

Žádosti o příspěvek z fondu prevence je možno podat i elektronicky, a to přes e-mailovou adresu info@vzp.cz.

Elektronickou kopii všech požadovaných dokladů stačí poslat spolu s žádostí. Prosíme, uschovejte si veškeré originální doklady po dobu 90 dní pro případ, že bychom potřebovali si je následně vyžádat.

Do odvolání budeme akceptovat i doklady s datem vystavení po 1. 1. 2020 i po stanovených lhůtách platnosti dokladů (což jsou většinou 3 měsíce).

Nadále platí, že vyplněnou a podepsanou žádost o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady můžete vložit do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo zaslat poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro pojištěnce