Jak postupovat u odbornosti, kde není sjednaná předběžná úhrada a došlo zde k výraznému poklesu?

V rámci odborností, které nemají předběžnou měsíční úhradu, vykazuje poskytovatel zdravotní pojišťovně nadále standardně objem péče, která byla reálně poskytnuta pojištěncům VZP.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele