Jak postupovat při telefonické konzultaci a předpisu léků formou SMS , bez kontaktu s pacientem?

Váš dotaz řeší  organizační opatření č. 6. Tuto péči vykazujete výkonem 01543. Je umožněno jej po dobu trvání mimořádné situace využít při telefonickém kontaktu s pacientem, např. při vystavení karantény, vystavení receptu, konzultace zdravotního stavu, vystavení pracovní neschopnosti apod. Musí být proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci.

Související otázky pro téma: Informace o COVID-19 pro poskytovatele