Jak má praktický lékař správně postupovat při indikaci vyšetření na COVID-19?

Indikaci laboratorního vyšetření na COVID-19 praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost řeší Organizační opatření VZP 19/2020.

Odbornou problematiku v souvislosti s onemocněním COVID-19 je potřeba případně konzultovat s MZ ČR, které k této problematice vydává celostátně platná doporučení. Algoritmy na vyšetřování nejsou v kompetenci VZP ČR, ale Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu. Doporučujeme sledovat informace a opatření vydávána těmito subjekty na stránkách koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky a www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele