Jak má laboratoř vykazovat vyšetření na COVID-19?

Podmínky indikace, vykazování a úhrady těchto laboratorních vyšetření jsou definovány v organizačním opatření č. 41. Výkony se vykazují standardně v dávce dokladů a aktuálně jsou hrazeny v rámci předběžné měsíční úhrady.

Pro potřeby testování na onemocnění COVID-19 jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny výkony 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU a 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR), a to za podmínek daných seznamem zdravotních výkonů.  Současně je vykazována diagnóza U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-19.

Provádět laboratorní diagnostiku a vykazovat výkony 82040 a 82041 mohou jen poskytovatelé zdravotních služeb uvedení mezi oprávněnými laboratořemi – viz webové stránky Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19.

Podrobné informace k laboratorní diagnostice SARS-CoV-2 naleznete na stránkách SZÚ, např. www.szu.cz/tema/prevence/laboratore, www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definition-evropska-surveillance.

V případě pojištěnců, u kterých bylo onemocnění prokázáno, tj. testování bylo pozitivní, lze vykázat vyšetření 82117 – PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA) a 82087 – STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ. U těchto výkonů musí být uvedena dg. U07.1 – COVID-19 (dg. potvrzena).

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele