Jak jsou nyní pojišťovnou hrazeny antigenní a PCR testy?

Screeningové RT-PCR testování je v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a Organizačním opatřením VZP ČR č. 11/2021 na žádost pojištěnce hrazeno nejvýše 5krát v kalendářním měsíci

a) osobám do dovršení 18 let věku,

b) osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci a

c) osobám „rozočkovaným“ - očkovaným proti onemocnění covid-19, pokud 

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo 
  • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo 
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů

Nejvýše 2krát v kalendářním měsíci je PCR test hrazen osobám „kompletně očkovaným“ - očkovaným proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.

Antigenní testování je v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky a Organizačním opatřením VZP ČR č. 14/2021 hrazeno jedenkrát za 7 dní:

a) pacientům dlouhodobé lůžkové péče

b) pacientům následné lůžkové péče (tedy i lázeňské léčebně rehabilitační péče)

c) uživatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře a poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,

d) zaměstnancům, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče

e) zaměstnancům, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení,

f) zaměstnancům akutní lůžkové péče intenzivní, akutní lůžkové péče standardní,

g) zaměstnancům jednodenní péče na lůžku. 

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce