Jak je to v současné době s povinným očkováním dětí? Odkládá se?

Podle stanoviska a doporučení Čs. vakcinologické společnosti k současné pandemii onemocnění COVID-19 je provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. Neprovádí se samozřejmě u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění.

Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy infekcí, proti níž očkování chrání, je vyšší, než riziko nákazy dítěte onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Je ale nezbytné dodržování režimových opatření – očkování dětí v rámci preventivních prohlídek má být důsledně plánováno v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro pojištěnce