Jak je to s lázeňskou péčí?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči je možno poskytovat již bez omezení, neboť s účinností od 22. 6. 2020 je zrušeno mimořádné opatření MZ, které u lázeňské léčebně rehabilitační péče ještě nařizovalo omezení provozu týkající se stravování a skupinových léčebných procedur.

  • Od 25. 5. 2020 bylo možno poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s dodržením těchto stanovených omezení: stravování bude pacientům a dalším osobám využívajícím služby lázeňského zařízení (dále jen „klienti“) poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými klienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě klienta a jeho průvodce, nebo pokud jsou klienti společně ubytováni na jednom pokoji. Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 10 osob(včetně zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele). Mimořádné opatření MZ stanovící tato omezení bylo zrušeno s účinností od 22. 6. 2020.
  • Od 27. 4. 2020 bylo možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytovat s dodržením těchto stanovených omezení: ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích (s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti), stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými pacienty, skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 5 osob (včetně zdravotnického pracovníka). Mimořádné opatření MZ stanovící tato omezení bylo zrušeno s účinností od 25. 5. 2020.
  • Zákaz přijímání nových pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči vydaný mimořádným opatřením MZ ze dne 18. 3. 2020, resp. ze dne 25. 3. 2020 byl zrušen mimořádným opatřením MZ ze dne 24. 4. 2020 s účinností od 27. 4. 2020.

Nadále platí, že VZP svým Organizačním opatřením č. 10 po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele