Jak je to s lázeňskou péčí?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči plně nebo částečně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění je možno poskytovat bez omezení.

VZP navíc svým Organizačním opatřením č. 10 po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Usneseními vlády o přijetí krizového opatření je od 28. října 2020 omezen provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Samoplátecké pobyty tedy poskytovat nelze.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro poskytovatele