Jak je to s lázeňskou péčí?

Nezbytnou podmínkou pro možnost absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči je podle Mimořádného opatření MZ ČR (viz bod I/7) s účinností od 8. června 2021 negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě laboratorní průkaz o prodělání onemocnění covid-19 či doklad o očkování a zároveň osoba nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Dále je stanovena povinnost přetestování každých 7 dní.

VZP svým Organizačním opatřením č. 10/2020 po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče