Jak je to s lázeňskou péčí?

Podmínky stanoví mimořádná opatření MZ ČR týkající se omezení maloobchodního prodeje a služeb - od 22.11. 2021 je to Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN (viz body I/7 a I/17). Pacient nesmí nastoupit do lázní, pokud by vykazoval klinické příznaky onemocnění covid-19. Nezbytnou podmínkou pro možnost absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě laboratorní průkaz o prodělání onemocnění covid-19 či doklad o dokončeném očkování, od něhož uplynulo nejméně 14 dní. Dále je pacientovi stanovena povinnost prokazovat splnění některé z uvedených podmínek každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče