Jak je to s lázeňskou péčí?

Od 25. května 2020 je možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytovat za těchto omezení provozu dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

  1. Stravování bude pacientům a dalším osobám využívajícím služby lázeňského zařízení (dále jen „klienti“) poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými klienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě klienta a jeho průvodce, nebo pokud jsou klienti společně ubytováni na jednom pokoji.
  2. Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 10 osob (včetně zdravotnického pracovníka).

 Březnový zákaz přijímání nových pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči byl zrušen s účinností od 27. dubna 2020 (přičemž byla mimořádným opatřením MZ stanovena tato omezení: ubytování pacientů bylo umožněno pouze v jednolůžkových pokojích s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti, stravování bylo pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2 metry mezi jednotlivými pacienty, skupinové léčebné procedury se musely konat za účasti nejvýše 5 osob včetně zdravotnického pracovníka).

VZP svým Organizačním opatřením č. 10 po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro pojištěnce