Jak je to s lázeňskou péčí?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči je možno poskytovat již bez omezení, neboť s účinností od 22. 6. 2020 je zrušeno mimořádné opatření MZ, které u lázeňské léčebně rehabilitační péče ještě nařizovalo omezení provozu týkající se stravování a skupinových léčebných procedur.

Nadále platí, že VZP svým Organizačním opatřením č. 10 po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro pojištěnce