Jak je to s lázeňskou péčí?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči plně nebo částečně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění je možno poskytovat bez omezení.

VZP navíc svým Organizačním opatřením č. 10/2020 po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

Mimořádné opatření MZ ČR rozšiřuje od 10. 5. 2021 možnost poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči – vedle té, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění –  i na případy, že je poskytována pacientovi, který je občanem České republiky, občanem EU nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR

  • který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
  • který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • je plně očkován proti onemocnění COVID-19, tj. byl mu vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu.

Pacienti musí být ubytováni na pokojích po jednom (pokud nejde o členy domácnosti).

Související otázky pro téma: Zdravotní péče