Jak je to s lázeňskou péčí?

Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 18. 3. 2020, resp. ze dne 25. 3. 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pacientů, kteří v lázních už jsou, se toto opatření netýká.

Související otázky pro téma: Informace o COVID-19 pro pojištěnce