Jak a z čeho mám platit pojistné, když teď z důvodu nařízení vlády nemohu vykonávat svou podnikatelskou činnost? Mám živnost přerušit?

Jako OSVČ hradíte pojistné na veřejné zdravotní pojištění až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za příslušný rok, v průběhu roku hradíte zálohy na pojistné. Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění máte nyní nárok na odpuštění částky ve výši minimálního pojistného OSVČ v měsících měsíce březen a srpen 2020.

Podnikatelskou činnost můžete přerušit/ukončit na živnostenském úřadě. Poté nebudete muset hradit zálohy na pojistné jako osoba samostatně výdělečně činná.

Nechcete-li činnost pozastavovat nebo ukončovat, pak zálohy na pojistné nemusíte platit v případě, že jste po celý kalendářní měsíc práce neschopný či v karanténě. V takovém případě je ale nutné přerušení plateb oznámit VZP ČR a doložit. Nemůžete jen tak přestat platit zálohy.

Pokud ani podmínku pracovní neschopnosti nebo karantény nesplňujete, tak zálohy i pojistné musíte platit standardně. Zákon bohužel nezná prominutí či odložení záloh na pojistné z důvodu krizové situace, jako je tato.

Můžete však požádat o snížení záloh na pojistné při poklesu příjmů. Na VZP ČR zašlete „Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ“, formulář je dostupný na webu VZP ČR. Vaší žádosti bude vyhověno, pokud v tomto kalendářním roce došlo při porovnání s rokem minulým k poklesu příjmu alespoň o jednu třetinu v průměru na jeden kalendářní měsíc.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro plátce