Bude se konat Mořský koník?

V souvislosti s pandemií COVID-19 platí od 16. 3. 2020 zákaz vycestovat do zahraničí pro všechny občany ČR. Situace se může měnit, záleží na aktuálním vývoji a přijatých opatřeních vlády. VZP pečlivě sleduje aktuální situaci a přijímá také potřebná opatření.

Pokud by s ohledem na nastalý pandemický stav došlo ke zrušení léčebně-ozdravného pobytu Mořský koník v roce 2020, a to i jednotlivých dílčích turnusů, bude VZP ČR vracet vždy celou částku, kterou zákonný zástupce uhradil/a, což se týká i administrativního poplatku ve výši 1 000 Kč. Na to pamatuje i uzavřená Smlouva o účasti dítěte na léčebně ozdravném pobytu, která toto umožňuje z důvodu vis maior, na základě rozhodnutí nebo na základě závazných pokynů státních orgánů České republiky nebo země, ve které se léčebně-ozdravný pobyt koná, nebo na základě rozhodnutí Správní rady VZP ČR.

Související otázky pro téma: Informace ke COVID-19 pro pojištěnce