Nejčastěji řešíte

Odjíždím studovat do zahraničí, musím pojišťovně něco hlásit?

Jako student do 26 let věku jste nezaopatřeným dítětem, za kterého platí pojistné stát. Pojišťovně je tedy potřeba doručit pouze potvrzení o studiu. Musí se totiž jednat o studium na středních nebo vysokých školách v cizině, které je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice. Potřebné kontakty najdete zde pro SŠ a zde pro VŠ.

Při studiu v zahraničí můžete, ale nemusíte využít institutu tzv. dlouhodobého pobytu. Jestliže se z českého systému zdravotního pojištění neodhlásíte, pojistné za vás v ČR nadále jako za studenta platí stát a vám zůstává pro případ potřeby český průkaz pojištěnce.