Nejčastěji řešíte

Musím jako OSVČ platit zálohy na pojistné, když jsem nemocný?

Nemusíte, pokud jste byl po celý kalendářní měsíc uznán práce neschopným nebo vám byla nařízena karanténa podle zákona o nemocenském pojištění.

Při ročním vyúčtování se vám o tyto měsíce sníží minimální vyměřovací základ pouze v případech, kdy jste byl po celý kalendářní měsíc uznán práce neschopným a měl nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, popřípadě takové nemocenské pobíral.