Nejčastěji řešíte

Mám nárok na lázeňskou péči?

Poskytnutí lázeňské péče vám musí doporučit ošetřující lékař na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu  a návrh musí být schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazenou službou, pokud je poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity.