Nejčastěji řešíte

Kdy musím předložit pojišťovně přehled o příjmech a výdajích?

Jako OSVČ máte povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byl v období, za které tento přehled podáváte, pojištěn.

Vyplněný formulář musíte předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jste měl podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Nejzazším termínem je tedy 1. květen, resp. první po něm následující pracovní den.

OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled do 8. dubna.

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně do 30. dubna. Pro podání přehledu pak mají jako nejzazší termín až první pracovní den v srpnu.

Přehled můžete vždy podat i dříve, ale do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč.