Nejčastěji řešíte

Dluh na pojistném: Co mi hrozí, když nebudu platit pojistné?

Pojistné musíte platit ze zákona, proto vznikne-li vám u pojišťovny dluh, musíte jej vyrovnat. Zároveň vám naskakuje penále za dobu, kdy není pojistné zaplaceno buď zcela, nebo ve správné výši. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Dlužné pojistné zaplatit musíte. Penále vám může být prominuto, pokud si o to zažádáte.  Postup, jak podat žádost, najdete zde.

POZOR! VZP je oprávněna vás sankcionovat také v případě, že pojistné platíte, ale nerespektujete např. oznamovací povinnost. Jste-li OSVČ, můžete dostat pokutu i za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě. Podrobnosti naleznete zde.