Podpora znevýhodněných občanů

Podpora znevýhodněných občanůSpolečenská odpovědnost firem je postoj k okolí. Lze ji vnímat i jako příležitost pomoci okolí řešit problémy, které jsou obecně opomíjeny nebo kde vázne nebo končí role státu.

VZP podporuje aktivity zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, zejména projekty zaměřené na integraci znevýhodněných skupin občanů do společnosti.

Jednou z oblastí, kde VZP sehrává svou roli společensky odpovědné firmy, je zaměstnávání hendikepovaných. V současné době ve VZP pracuje na 159 zdravotně postižených. VZP chce také pomáhat hendikepovaným studentům s jejich vstupem na trh práce. Nabízí vhodné volné pozice a především aktivně mezi hendikepovanými vyhledává potenciální kandidáty ke spolupráci. Je také zapojena do projektu Metropolitní univerzity Praha a Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato aktivita umožní získat odbornou praxi desítkám studentů s pohybovým postižením.

Zdravotně postižení v rámci dlouhodobého projektu pro hendikepované mohou průběžně zasílat svoje životopisy a motivační dopisy na všechny regionální pobočky. Samozřejmostí jsou bezbariérová pracoviště, parkování pro invalidy, upravené výtahy či toalety i individuální řešení pracovních pomůcek a podmínek.

VZP se v roce 2018 stala vítězem soutěže Zaměstnavatel bez bariér v kategorii Korporace. Ocenění Zaměstnavatel bez bariér uděluje Konto Bariéry ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů ve třech kategoriích – Nezisková organizace, Malá společnost a Korporace. A právě v kategorii „Korporace“ zaujala porotu nejvíce Všeobecná zdravotní pojišťovna. VZP se aktivně věnuje náboru lidí s hendikepem, účastní se například konferencí o inkluzivním vzdělávání. Zaměstnává celkem 159 hendikepovaných na různých pozicích včetně top managementu. Již v roce 2016 VZP v této soutěži uspěla jako jediná zdravotní pojišťovna v Česku – za svůj přístup k lidem s hendikepem tehdy získala 2. místo.

Zaměstnanci VZP - ambasadoři našeho preventivního projektu VZPoura úrazům.