Podpora zdravého životního stylu

Podpora zdravého životního styluVšeobecná zdravotní pojišťovna má zájem na zdraví společnosti; vychováváme občany k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. Velká část našich výhod a příspěvků nějak oceňuje klienty, kteří dbají aktivně o své zdraví.

Pořádáme edukativní akce a osvětové projekty, jejichž cílem je poskytnout lidem maximum informací pro péči o zdraví (akce zaměřené na výchovu k zodpovědnosti ke svému zdraví). Podporujeme rovněž sportovní aktivity pro zdravý životní styl, zejména aktivity zaměřené na rodiny s dětmi, mladistvé a amatérské sportovce. Každoročně se také účastníme řady kulturních, společenských a sportovních akcí, na nichž zástupci pojišťovny nejen poskytují zájemcům informace z oblasti veřejného zdravotního pojištění, ale také je seznamují s aktuálními příspěvky pro klienty z našeho fondu prevence nebo představují regionální partnery Klubu pevného zdraví. O akcích průběžně informujeme v rámci aktualit na našem webu.

V rámci prevence onkologických onemocnění VZP opakovaně podporuje preventivní vyšetření kožních znamének u široké veřejnosti díky akci Stan proti melanomu. Jen v roce 2019 při ní v Praze, Brně a Ostravě absolvovalo preventivní vyšetření kůže přes 4 421 lidí a lékaři zachytili 28 melanomů, 103 bazaliomů a 18 spinaliomů. Akce má zároveň za cíl zvýšit povědomí české populace o kožních nádorech a ochraně kůže na slunci.

Podobnou akcí s ještě širším záběrem byla v roce 2019 Blesk Ordinace, na které se VZP podílela v roli generálního partnera. Na náměstích v pěti městech – Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Opavě a Praze – prošlo stany 72 mobilních ordinací přes 10 tisíc návštěvníků. Absolvovali více než 15 tisíc vyšetření, která vždy zajistili lékaři místních nemocnic. Největší fronty se tvořily u ordinací zaměřených na preventivní vyšetření kožních znamének a vyšetření plic spirometrem, ale ani další stánky zaměřené na vyšetření zraku, cukrovky, tlaku nebo třeba na lékovou poradnu nebyly prázdné. Lékaři odhalili 57 zhoubných nádorů kůže, 61 závažných plicních onemocnění, 14 cukrovek či 18 vážných podezření na šedý zákal. Akce byly doprovázené velkou mediální propagací, zejména v deníku Blesk, který se důležitosti prevence v době akce intenzivně věnoval a vydal mimo jiné i pět Průvodců zdravím formou speciální přílohy. Zástupci VZP se pak aktivně zapojili přímo do moderovaných odpoledních programů věnovaných prevenci a návštěvníci se mohli zastavit pro informace i v nepřehlédnutelném červenobílém stánku VZP.

Mnohé aktivity, na nichž se VZP již dříve podílela, byly určeny hlavně dětem a teenagerům (Žij zdravě, Jízdy kuchařů YesNeYes, soutěž O nejlepší školní oběd, Řekni drogám NE, Obezita není náhoda aj.). A protože se jim opravdu líbily, lze doufat, že se jejich vliv pozitivně projeví na zdravotním stavu české populace.