Podpora vědy a výzkumu

Podpora vědy a výzkumu

Jako lídr v podpoře zavádění inovací ve zdravotních a léčebných technologiích podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna původní český výzkum a vědu. Přispíváme také na vzdělávání zdravotníků a poskytovatelů zdravotní péče.

Od roku 2011 pořádá VZP odbornou konferenci nazvanou Lidé, zdravotnictví a právo, která je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti. Zaměřena je vždy na aktuální problémy právní regulace zdravotnictví a jejím hlavním posláním je setkání odborníků z různých oblastí a výměna jejich zkušeností, názorů i vizí.

Pilotní projekty VZP

VZP má spolu s Nadací Václava a Dagmar Havlových Vize 97 svůj podíl na zavedení screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku do běžné praxe v ČR. Tomu totiž předcházel mj. pilotní projekt VZP, který ověřil jak možnosti technického zajištění programu a jeho financování, tak i zájem populace o vyšetření. Screeningové vyšetření v rámci prevence kolorektálního karcinomu (test na okultní krvácení do stolice) je všemi pojišťovnami hrazeno od roku 2000.

Dalším příkladem může být pilotní projekt VZP věnovaný stanovení CRP v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, který přispěl k zavedení daného výkonu do seznamu zdravotních výkonů a k jeho úhradě zdravotními pojišťovnami. Díky tomuto postupu je možné rychlé rozlišení infekce virové od bakteriální a účelné nasazení antibiotik. Pilotní projekt se rozběhl v roce 2002 a ukončen byl na konci roku 2005, kdy byl tento výkon zařazen mezi plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

U mamografického screeningu se zase s přispěním VZP podařilo na samém začátku stanovit jednotný standard pro časný záchyt nádorů prsu. V rámci pilotního projektu v letech 2001 a 2002 totiž VZP prosazovala nároky na vysokou odbornost pracovišť, komplexnost poskytovaných výkonů, rychlost procesu a maximální šetrnost vůči pacientkám. Mamografický screening byl zařazený mezi plně hrazené prohlídky od roku 2002, s omezením na věkovou skupinu od 45 do 69 let. V pozdějším pilotním projektu však VZP nabídla toto vyšetření také ženám od 69 let do 74 let a ukázalo se, že i u nich je záchyt karcinomu prsu významný. Původní omezení screeningu na ženy do 69 let pak bylo ve vyhlášce o preventivních prohlídkách zrušeno v roce 2010.

Z dalších dnes již běžně hrazených metod a postupů měly "rozjezd" v rámci pilotních projektů VZP třeba screening karcinomu děložního hrdla, zavádění jednodenní chirurgie nebo operace hemoroidů Longovou metodou. V současné době VZP realizuje pilotní projekt hrazení péče v mobilních hospicech.Z iniciativy VZP se v letech 2009 a 2010 uskutečnil pilotní projekt s názvem "Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen". Týkal se těhotných žen bez příznaků poruchy štítné žlázy a bez onemocnění štítné žlázy v anamnéze. Včasný záchyt poruchy u těhotné ženy a brzké zahájení léčby totiž umožňuje odstranit negativní vliv tohoto onemocnění na vývoj plodu. Současná světová doporučení však doporučují zaměřit se v rámci prevence na vyšetření štítné žlázy u žen se zvýšeným rizikem a ani na našem území není plošný screening štítné žlázy u těhotných zatím zaveden.