Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictvíVážíme si dobrovolnické pomoci. Společenská zodpovědnost našich zaměstnanců se projevuje při četných dobrovolnických aktivitách. Našim cílem je mít kvalitní firemní kulturu a společensky zodpovědné zaměstnance. Naši zaměstnanci spontánně organizují a realizují řadu projektů podpory z vlastních zdrojů a na základě vlastní aktivity.

Například charitativní akce Teribear hýbe Prahou, kterou organizuje Nadace Terezy Maxové, se tým VZP zúčastnil v roce 2020 již popáté, i když to tentokrát „nebylo ono“ – v důsledku koronavirové epidemie akce probíhala v nové virtuální podobě. Do týmu se zaregistrovalo 30 kolegů, kteří naběhali nebo nachodili 2 890,1 kilometrů a získali tak pro nadaci 28 901 korun.  Partneři akce totiž za každý kilometr posílají na konto Nadace Terezy Maxové domluvenou částku. V předchozích letech to bylo 30 Kč, a tak roce 2018 a 2019 náš tým získal pro charitu vždy okolo 50 tisíc korun. V roce 2017, který byl pro VZP jubilejní, „vyběhali“ naši zaměstnanci i se svými rodinnými příslušníky a známými, kteří se chtěli také zapojit, dokonce rovných 108 tisíc korun. Celkový výtěžek této akce je vždy určen na pomoc dětem, maminkám a rodinám v obtížných životních situacích.

Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 • Čistá Vysočina 2019
  Všechna naše klientská pracoviště na Vysočině se v dubnu zapojila do jarního úklidu veřejných prostranství a přírody. Tradiční masová osvětová akce Čistá Vysočina, kterou již jedenáct let pořádá Kraj Vysočina, je směřována k Mezinárodnímu dni Země, který se slaví 22. dubna. Letos se jí účastnilo cca 23 500 dobrovolných účastníků. Do terénu vyrazilo i 55 dobrovolníků z řad pracovníků VZP a jejich rodinných příslušníků, aby společně odlehčili přírodě od odpadků. Celkem se jednalo o úklid přibližně 40 kilometrů převážně podél komunikací.

 • Kolegyně z klientských pracovišť v Jihlavě a Pelhřimově se rozhodly podpořit dobrou věc a věnovat své krásné dlouhé vlasy nadaci Daruj vlasy. Nadační fond Daruj vlasy byl založen za účelem poskytnutí podpory v těžkých životních situacích pacientům, u nichž vlivem těžkého onemocnění a vedlejších účinků léčby došlo ke ztrátě vlasů. Primárně je tak pomoc zaměřena především na onkologické pacienty procházející chemoterapií, neboť právě během této léčby pacienti přichází o vlasy. Psychická pohoda u těžce nemocných pacientů je přitom nesmírně důležitým faktorem napomáhajícím k pozitivní změně zdravotního stavu. Cílem nadačního fondu tak je zajistit jim paruku na míru, kterou zhotovuje hlavní partner NF společnost ProfiBeauty s.r.o.

  Komentář dárkyně Bc. Michaely Novákové: „Na začátku měsíce dubna tohoto roku jsem se po dvaceti letech rozhodla pro změnu účesu, s myšlenkou věnovat ustřižené vlasy pro dobrou věc. Pět třiceticentimetrových nebarvených pramenů putovalo spolu s krátkým dopisem na adresu nadace Daruj vlasy, která zprostředkovává výrobu paruk pro nemocné. Všem nemocným ženám, ale i mužům, kteří z důvodu závažného onemocnění o své vlasy přišli, chci alespoň trochu pomoci a podpořit je. Věřím, že svými darovanými vlasy jim alespoň částečně vrátím úsměv na tvář v nelehké životní situaci.

  Komentář dárkyně Renaty Havránkové: „S kamarádkou jsme se nedávno rozhodly radikálně změnit účes. Po letech, kdy jsme nosily dlouhé vlasy, jsme zvolily střih na tzv. "mikádo". Vlasy jsme si před stříháním nechaly uvázat do culíků, které v dohledné době chceme věnovat do Nadačního fondu Grácie nebo do jihlavské nemocnice na výrobu paruk pro onkologicky nemocné. Je skvělé, že v Česku takové projekty existují, vlasy, které jsou někomu již na obtíž, mohou dělat radost dalším.

 • Den žlutých kvítků na pobočkách VZP
  Pobočky VZP v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina se již tradičně zapojují do celonárodní "květinkové" sbírky Ligy proti rakovině Praha, a to nejen tím, že si sami zakoupí symbolický žlutý kvítek měsíčku lékařského. V prostorách pracovišť VZP zároveň mají klienti možnost přímo si zakoupit tento symbol boje proti rakovině. Prodejem kytiček i vlastními příspěvky zdejší zaměstnanci VZP přidali k výtěžku sbírky v roce 2017 více než 40 tisíc korun. Regionální pobočka Brno se sbírky účastní pravidelně od roku 2012 a za tuto dobu přispěla na onkologickou prevenci částkou téměř 185 000 korun. Vybrané finance jsou vždy zaslány Lize proti rakovině a použity na nádorovou prevenci, zvyšování kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu a lepší vybavenost onkologických pracovišť.
 • Sbírky pro Domov svaté Agáty
  Kolegyně z klientského pracoviště VZP v Břeclavi pomáhají Domovu svaté Agáty. Ten slouží především maminkám a tatínkům s malými dětmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Ve VZP pro ně dvakrát ročně organizují sbírku oblečení a hraček, během které se v kanceláři nahromadí vždy stovky užitečných dárků, někteří věnují domovu i nějaké peníze, a tak se mohly koupit dětem třeba i kolekce na vánoční stromek nebo v létě míče.
 • Umíme pomáhat – dobrovolnický den v Barevném světě 
  12 zaměstnanců odboru služeb klientů regionální pobočky Brno vyměnilo 21. května 2013 svá pracoviště za prostory v Denním centru Barevný svět v Třebíči. Třebíčský stacionář poskytuje zázemí klientům s mentálním postižením. V rámci dobrovolnické činnosti se pracovníci VZP zapojili do mytí oken a prací na zahradě. S třebíčským centrem regionální pobočka chce spolupracovat i nadále.
 • Pomoc Dětskému domovu Jílová
  V Brně se rádi baví a soutěží, a tak se tamní zaměstnanci VZP pravidelně účastní různých amatérských sportovních klání. Na „Setkání bez hranic“ v Kohoutovickém aquaparku v říjnu 2012 si družstvo VZP vylosovalo jako svého partnera do plaveckých soutěží družstvo dětí z dětského domova Jílová. A setkávají se s nimi dodnes. Zcela spontánně se totiž začali zajímat o to, jak se dětem v tomto domově žije, co jim schází. Tenkrát se od vychovatelů dozvěděli, že z finančních důvodů nemohou dětem pořídit vybavení na zimní sporty. A bylo rozhodnuto. Pracovníci VZP v Brně uspořádali sbírku sportovního vybavení a ošacení. Šatna klientského pracoviště byla za týden od rozeslání sbírkového e-mailu plná bruslí, sáněk, bobů, tašek se zimními věcmi a dalšího vybavení. Všechno pak naložili do auta a odvezli do dětského domova. Tím to ale neskončilo – kolegové a kolegyně stále nosí pro děti různé dárky, sportovní vybavení, pastelky či sladkosti.
 • Brýle pro Afriku
  Zaměstnanci brněnské pobočky VZP se v roce 2012 připojili k akci „Brýle pro Afriku“. Ač se to možná na první pohled nezdá, oční vady představují pro chudé Afričany opravdový problém. Běžná cena brýlí odpovídá například ve Středoafrické republice průměrnému ročnímu platu, a porucha zraku tak mnoha lidem brání v plnohodnotném životě. Děti nemají možnost získat vzdělání a dospělí nenajdou odpovídající zaměstnání.
 • Pomoc těm nejslabším
  V roce 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, se do nejrůznějších aktivit zapojila řada pracovníků VZP. Pod heslem „Nejsme lhostejní“ v dubnu 2011 uspořádali na Vysočině zaměstnanci VZP mezi sebou sbírku na pomoc dětskému domovu, během níž vybrali přes 40 tisíc korun. Adresátem pomoci se stal Dětský domov v Kamenici nad Lipou, v němž jsou umístěny děti od svého narození do 6 let věku.

Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj

 • Srdíčkové dny
  V rámci působnosti Regionální pobočky Hradec Králové spolupracujeme od roku 2014 s obecně prospěšnou společností Život dětem. Sbírky jsou určeny na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou v domácí péči svých rodičů. Zaměstnanci jednotlivých klientských pracovišť VZP přispívají zakoupením výrobků společnosti. Výtěžek je věnován na nákup různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek k usnadnění celodenní péče o těžce handicapované děti.
 • Den pro děti ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
  Od června roku 2014 dochází  zaměstnankyně Odboru služeb klientům mezi děti na oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zde tráví čas s nejmenšími pacienty soutěžemi, hádankami nebo čtením pohádek a příběhů, a tím jim alespoň na chvíli vyplní čas, který v nemocnici tak pomalu utíká a zpříjemní jim pobyt mimo domov. Dětem nikdy nezapomenou přinést drobnou pozornost.
 • Donášková služba pro Knihovnu Hradec Králové
  Od roku 2016 je pětice zaměstnanců pobočky v Hradci Králové zapojena do dobrovolnické činnosti v Knihovně města Hradec Králové. Služby dobrovolníků jsou určeny všem, kterým dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, vysoký věk nebo handicap nedovoluje knihovnu navštěvovat osobně.
 • Filantropem srdcem i duší
  V květnu 2017 regionální pobočka zorganizovala dobrovolnou filantropickou akci pro zaměstnance v lokalitě přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové. Po celý den probíhaly aktivity pro obnovu a udržení zdejšího ekosystému – hrabání pokosené trávy, odklízení větví po likvidaci náletů, hloubení nových tůní, údržba zoostromů, údržba a budování nových hnízdišť pro divoké včely nebo oprava velkého hmyzího hotelu a výroba malých hmyzích hotelů.
 • Získávání nových dárců krve
  V roce 2017, při příležitosti oslav 25 let VZP ČR, se regionální pobočka pokusila získat 25 nových dárců mezi zaměstnanci, rodinnými příslušníky, obchodními partnery apod. V roce 2017 se zapojilo 11 nových prvodárců, získávání pokračuje i v roce 2018.

Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

 • Pomoc pro Žákovický les
  Pracovníci klientských pracovišť VZP v Olomouci, Prostějově, Šumperku a Přerově se v roce 2014 zapojili do akce nazvané Vrátíme, co lesu dlužíme. Rozhodli se pomoci lesu v katastru obce Žákovice v Olomouckém kraji. Na začátku října opustili kanceláře a počítače, vyměnili je za srpy a nůžky, a vypravili se osvobodit stovky mladých doubků od trávy a náletů. Během vyhrazené doby stihli ošetřit asi dva tisíce stromků.
 • Stromy pro Ostravu
  Desítky zaměstnanců z Městské nemocnice Ostrava, Všeobecné zdravotní pojišťovny – Regionální pobočky Ostrava, Policie ČR a České televize společně vysázely stovky stromů. Akce se konala 5. dubna 2014 v Bělském lese. Toto veřejně prospěšné setkání proběhlo v rámci projektu „Zalesňování porostů v majetku Statutárního města Ostravy“ a jednalo se již o druhý ročník této akce; první proběhl 12. října 2013. Vysazeno bylo 900 kusů buků v horní části Bělského lesa.
 • Dar pro Sociální šatník ADRA
  Karviná je město, které trápí nárůst počtu nezaměstaných, sociálně slabých a osob bez domova. Proto se pracovnice klientského pracoviště VZP rozhodly pomoci, a to prostřednictvím sociálního šatníku ADRA. Sociální šatník ADRA nabízí materiální pomoc pro sociálně slabé a lidi bez domova z města Karviná a jeho okolí. Vyřadily doma nepotřebné ošacení, hrnce, dětské hračky, obuv apod. a všechny věci, které se sešly, pak putovaly do sociálního šatníku.
 • Podpora nadací věnujících se dětem
  Kolektiv klientského pracoviště VZP v Opavě se v roce 2014 rozhodl podpořit nadační fondy věnující se dětem, konkrétně Nadaci Terezy Maxové dětem. Zakoupili si hrníčky TeriBear Nadace Terezy Maxové dětem (samozřejmě v červenobílém provedení, takže se jejich design hodí do interiéru pracoviště VZP) a náramky s medvídkem. Další finanční prostředky putovaly ve prospěch organizace DOGMA – sdružení pro soužití člověka se psem a zvířaty, které se zaměřuje mj. na canisterapii a zooterapii cílenou na děti.
 • Zaměřeno na seniory
  V Novém Jičíně se již od roku 2013 zaměřili na seniory, jako na skupinu, která si zaslouží zvýšenou pozornost. Snahou je zamezit zneužívání důvěřivosti této skupiny obyvatel. Pracovníci klientského pracoviště navštěvují různá sdružení seniorů jak v Novém Jičíně, tak i v dalších městech, např. v Kopřivnici a Příboře. Hlavním přínosem těchto aktivit je nejen zlepšení informovanosti seniorů v oblasti zdravotního pojištění, ale i zvýšení jejich schopnosti poradit si v různých životních situacích.
 • Spolupráce se Svazem postižených civilizačními chorobami
  Ve Vsetíně navázali v roce 2013 spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami (SPCCH), konkrétně Základní organizací ONKO-DUHA Vsetín. Organizace nabízí odborné rehabilitační a rekondiční programy, soustředí se na začleňování osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů do společnosti a zabývá se prevencí civilizačních onemocnění. Zejména starší či nemocní klienti se tak dostanou k informacím o činnosti VZP, na každé akci jim pracovnice VZP navíc uspořádají i malou přednášku a odpovídají na dotazy nebo měří krevní tlak.
 • Spolupráce s kluby onkologicky nemocných
  Klientské pracoviště VZP ve Frýdku-Místku spolupracuje s onkologickými kluby Moravskoslezského kraje, které sdružují pacienty, kteří se léčí či prodělali rakovinu. Pracovníci VZP je navštěvují při jejich setkáních, informují je o novinkách a důležitých změnách v oblasti zdravotního pojištění i o možnostech čerpání výhod VZP. Zároveň jsou klienti klubu zváni na akce pořádané VZP, jako jsou již zavedené pochody pro seniory, dny zdraví či dny sociálních služeb.
 • OS Život pro děti
  Od roku 2013 spolupracuje VZP v Uherském Hradišti s nadací OS Život pro děti, která se snaží zpříjemnit život rodinám dětí onkologicky nemocných, mj. organizováním rehabilitačních a regeneračních pobytů pro děti, které jsou po náročné léčbě. Sdružení OS Život pro děti pořádá každoročně i charitativní tour na kolech, jejíž výtěžek pomáhá OS Život pro děti při organizaci dalších rekondičních pobytů.
 • Pomoc těm nejslabším
  V roce 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, se do nejrůznějších aktivit zapojila řada pracovníků VZP. Ve Zlíně se rozhodli v rámci firemního dobrovolnictví pomáhat seniorům a osamělým, nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Projekt "Pojďte s námi pomáhat dětem" odstartovali v březnu pomocí při jarním úklidu zahrady Dětského centra ve Zlíně. Pomoc dobrovolníků ze vsetínské pobočky se zase zaměřila na úpravy zahrady kojeneckého centra ve Valašském Meziříčí a dětského domova a základní školy v Liptále.

Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj

 • Sbírka na pomoc malým onkoláčkům
  Dobročinnou sbírku pro Nadační fond Šance onkoláčkům (NFŠO) uspořádali zaměstnanci plzeňské pobočky VZP počátkem května 2019. Pro děti přinesli nejen mnoho krásných dárků, hraček a kreslicích potřeb, ale také spousty základních léků nebo produktů z drogerie. Část věcí ze sbírky přerozdělil NFŠO do Fakultní nemocnice Lochotín na Dětskou kliniku a další část na dětské oddělení v Nemocnici České Budějovice.
 • Den žlutých kvítků na pobočkách VZP
  Pracovníci poboček VZP v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji se již tradičně zapojují do celonárodní "květinkové" sbírky Ligy proti rakovině, a to tím, že si sami zakoupí symbolický žlutý kvítek měsíčku lékařského. Výsledná částka letošní charitativní sbírky opět vzrostla a v rámci plzeňské regionální pobočky dosáhla téměř 21 000 korun; v roce 2018 to bylo cca 20 000 Kč. Vybrané finance jsou vždy zaslány Lize proti rakovině a použity na nádorovou prevenci, zvyšování kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu a lepší vybavenost onkologických pracovišť.
 • Sbírka na Kabelkový veletrh
  Zaměstnanci RP Plzeň se již několik let zapojují do sbírky věcí pro Kabelkový veletrh. Příležitost probrat své skříně většinou využijí na všech pracovištích v regionu a přispějí tak k úspěchu sbírky na podporu talentovaných dětí.
 • Šek pro zdravotního klauna
  V roce 2017 se kolektiv z klientského pracoviště v Plzni rozhodl podpořit malým příspěvkem aktivitu organizace Zdravotní klaun, která přivádí profesionální klauny do nemocnic a domovů seniorů v České republice. Protože smích pomáhá! Naši kolegové jim poskytli příspěvek ve výši 6 000 Kč.
 • Mamma Help
  V rámci regionu spolupracujeme se Sdružením pacientek s nádorovým onemocněním prsu, jehož hlavním cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen. Zároveň se podílíme na cílené edukaci žen v problematice prevence rakoviny prsu, a to zejména upozorňováním na význam pravidelného mamografického screeningu.
 • Podpora ÚSP Nováček
  Již od roku 2015 kolegové z plzeňské pobočky VZP spolupracují s Domovem pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Nováček v Plzni. Zúčastnili se tehdy jejich charitativní módní přehlídky, jejíž součástí byla i dražba a i díky nim se vybraná částka pro Nováčka zvýšila o 6 100 korun. Pravidelně pořádají pro děti z DOZP Nováček Mikulášské nadílky a v neposlední řadě se zapojují i do sběru plastových víček pro ÚSP.
 • Sbírka pro Dialog CB
  V roce 2017 se zaměstnanci VZP v Jihočeském kraji zapojili do sbírky pro Centrum Mamma HELP v Českých Budějovicích a pro Dialog CB, kterým přispěli částkou 4 500 Kč na obědy pro žáky ze sociálně slabších rodin českobudějovických škol. Dialog CB, z.s., je spolek založený za účelem podpory fundraisingových aktivit a navázání spolupráce a partnerství subjektů neziskového a ziskového sektoru v Českých Budějovicích.
 • Akademie zdraví
  Ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s., SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice, Vědeckou knihovnou České Budějovice a Klubem Aktiv organizujeme cyklus přednášek z oblasti zdravého životního stylu a prevence pro cílovou skupinu senioři. V roce 2018 se jedná již o 3. ročník a plánujeme pokračovat i nadále.
 • Besedy pro studenty
  Pravidelně pořádáme besedy pro studenty středních a vysokých škol, kde informujeme o problematice týkající se zdravotního pojištění. 
 • Děti do bruslí
  Jsme partnerem projektu „Děti do bruslí“, který je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením. Primárním cílem projektu je přimět děti k pravidelnému pohybu. Ve školním roce 2017/2018 bylo do projektu zapojeno více než 3 000 dětí ze školek a škol z Jihočeského kraje a Vysočiny.

Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj

 • Předvánoční sbírka pro Azylový dům
  Každoročně pořádají zaměstnanci pražské pobočky VZP v adventní době předvánoční sbírku pro Azylový dům sv. Terezie v Karlíně, resp. pro lidi bez domova, kterým Azylový dům sv. Terezie pomáhá.
 • Dítě a kůň
  Svou dobrovolnou činností podporují zaměstnanci VZP činnost občanského sdružení Dítě a kůň – Sdružení pro hipoterapii, které mj. zajišťuje prostřednictvím speciálně připraveného koně terapii pro zdravotně postižené osoby. V Hipocentru v Miskovicích u Kutné Hory se 4. října 2014 v rámci Ekodne, který organizace pořádá, sešlo šest našich kolegů, aby pomohli s údržbou pomůcek a jízdárny pro hiporehabilitaci, s čištěním pastviny v ekologickém sadu, s úklidem stájí a boxů pro zvířata a také s administrativní přípravou podkladů pro ekologické, preventivní a výchovné programy pro děti.
 • Sbírka na znovuobnovení střediska dárců krve
  Pracovnice klientského pracoviště VZP v Mělníku v roce 2014 chtěly přispět k obnovení zrušeného odběrového místa v Mělníku, ale ne chodit s pokladničkou po městě a žádat někoho o peníze. A tak se rozhodly, že peníze vydělají vlastním přičiněním. Část výdělku byla výsledkem vlastní "kreativní" činnosti. Napekly a pak nabídly kolegům z pobočky, že si u nich mohou zakoupit domácí zákusek ke kávě. Cena stanovena nebyla a na každém bylo rozhodnutí, kolik vhodí do kasičky. Podařilo se tak nastřádat 3 000 Kč. Další část financí získaly sběrem papíru.
 • Nákup potravin pro Potravinovou banku
  Pracovnice berounského klientského pracoviště zaujal v roce 2014 projekt „Potravinová banka“, který pomáhá řadě neziskových organizací, dětských domovů, azylových domů apod. Na nákup potravin použily peníze ze společného fondu, do kterého průběžně všechny přispívají a který slouží pro mimořádné společné výdaje. Nakoupené potraviny – mouku, těstoviny, rýži, ovocné sirupy a další trvanlivé zboží – pak předaly prostřednictvím Českobratrské církve evangelické, která od roku 2014 v Berouně sbírky pro Potravinovou banku Praha organizuje.

Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj

 • Pomoc Dětskému centru Klaudiánovy nemocnice
  Na jedné z marketingových akcí v jablonecké nemocnici se kolegyně z klientského pracoviště VZP seznámily s klauny z neziskové organizace Zdravotní klaun. Ti mimo jiné navštěvují i Dětské centrum při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, kde jsou malé děti do tří let, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. A tak se ve VZP rozhodli pro malé děti uspořádat před Vánoci 2015 sbírku hraček a oblečení. Výsledkem sbírky organizované i přes sociální sítě byla spousta oblečení a hraček, které se ani nemohly vejít do auta.
 • Podpora Domova Maxov
  V listopadu 2013 podpořili zaměstnanci jablonecké pobočky charitativní akci „Zumba maraton“ ve Smržovce. Tato akce byla uspořádána na podporu Domova Maxov, kde žije 62 dospělých lidí s mentálním postižením. Již při plánování této akce vnímali, že se nebude jednat jen o jednorázovou podporu tohoto zařízení. A to se potvrdilo. Následně zorganizovali a společně s klienty Domova absolvovali celou řadu aktivit a spolupráce s Domovem se stala přirozenou součástí jejich života. Organizují a finančně podporují akce, na kterých je prezentována činnost Domova a nabízeny výrobky jeho klientů z chráněných dílen, s obyvateli Domova rovněž tráví společně volný čas a učí se poznávat jejich potřeby a zájmy.
 • Povodně 2013
  Zástupci VZP předali na konci července symbolické šeky v hodnotě 111 111 Kč starostům obcí České Kopisty (Ústecký kraj) a Putim (Jihočeský kraj). Peníze putovaly do zaplavených oblastí z interní sbírky zaměstnanců, kterou VZP vyhlásila na pomoc postiženým povodní ve spolupráci s odborovou organizací pojišťovny.