Členství VZP ČR v EHFCN

Všeobecná zdravotní pojišťovna je členem organizace EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network – Evropská síť boje proti podvodům a korupci ve zdravotnictví).

V rámci podpory efektivního vynakládání veřejných zdrojů ve zdravotnictví se VZP rozhodla intenzivněji zapojit do mezinárodních struktur zabývajících se tímto významným tématem. VZP vnímá jako potřebné řešení otázky možného korupčního jednání, případně jednání, které ve svém důsledku neadekvátně zatěžuje veřejné zdroje ve zdravotnictví. Právě z tohoto důvodu participuje VZP jako jediná organizace z ČR v evropské síti organizací snažících se o potírání podvodů a neefektivity ve zdravotní oblasti.

VZP v EHFCN vystupuje jako aktivní člen a podporuje funkční propojení jednotlivých členů sítě napříč Evropu, přičemž jednotliví členové poskytují unikátní údaje o korupčních praktikách a neefektivních postupech v jednotlivých členských zemích EU. Takto sdílený informační prostor může pomoci rychle odhalovat chyby a nedokonalosti kontrolních systémů v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Nové parametry spolupráce mezi členskými organizacemi byly dohodnuty na plenárním zasedání EHFCN, které se uskutečnilo za aktivní účasti VZP ve dnech 23. a 24. června 2016 v Lisabonu. Vedle sdílení informací o možném podvodném jednání velkých společností se zvláště zástupci zdravotních pojišťoven dohodli na poskytování dalších informací k efektivizaci pojišťovenských systémů s cílem eliminovat podvody a neetické jednání.

Mezi nové principy, které budou nově v rámci interní kontrolní činnosti VZP využívány, patří rovněž společný Rámec typologie plýtvání (EHFCN Waste Typology Matrix ©), který sjednocuje pohled na sankční mechanismy při odhalení nestandardního jednání subjektů zapojených do čerpání zdravotnických rozpočtů.