Jste zde:

Pacientská organizace

Všeobecná zdravotní pojišťovna a obecně prospěšná společnost Koalice pro zdraví založily dne 10. 6. 2014 Pacientskou radu VZP a uzavřely Memorandum o spolupráci. Nejen klienti VZP tak získali silného zastánce, díky kterému mohou přednášet a řešit své podněty a problémy přímo na půdě největší a nejspolehlivější zdravotní pojišťovny.

Složení Pacientské rady VZP není pevně dané – jejího jednání se kromě zástupce Koalice pro zdraví a zástupců VZP zúčastní vždy představitelé těch pacientských organizací, jichž se bude týkat projednávaná problematika. Program jednání je tedy dán tím, s jakými problémy se budou pacientské organizace na Koalici pro zdraví obracet. Právě tyto organizace mají totiž přehled o tom, s čím se potýkají pacienti s příslušnými diagnózami, jejich blízcí a okolí.