Jste zde:

Aktuality

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2011

| Aktuality

Ze změn platných od 1. 1. 2011 se největšího počtu plátců týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 670 Kč místo dosavadních 1 601 Kč, mění se i maximální vyměřovací základ OSVČ. Pokračovat

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2010

| Aktuality

Od 1. ledna se zvyšuje minimální i maximální vyměřovací základ OSVČ a vyměřovací základ pro platbu pojistného státem, mění se definice dne platby pojistného a pravidla pro odvod pojistného za zaměstnance. Pokračovat

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009

| Aktuality

Změny v platbách pojistného na zdravotní pojištění se týkají zejména osob samostatně výdělečně činných. Již od ledna 2009 musí platit zálohy minimálně ve výši 1 590 korun, mění se i maximální výše záloh. Pokračovat

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008

| Aktuality

Změny v platbách zdravotního pojištění se týkají zejména osob samostatně výdělečně činných. Mění se mj. jejich minimální a maximální vyměřovací základ a termín podání Přehledu OSVČ. Pokračovat

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008 – zaměstnavatelé a zaměstnanci

| Aktuality

Změny týkající se zaměstnavatelů a zaměstnanců spočívají zejména ve vymezení okruhu zaměstnanců, vzniku a zániku povinností zaměstnavatele a nově stanoveného maximálního vyměřovacího základu. Pokračovat

Změna od 1. ledna 2008 v okruhu osob, za které je plátcem pojistného stát

| Aktuality

Změna se týká rozšíření skupiny osob závislých na péči jiné osoby a osob pečujících o tyto osoby. Pokračovat

Změny v platbách zdravotního pojištění od 1. ledna 2007

| Aktuality

Upozorňujeme OSVČ a OBZP na změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění platné od 1. ledna 2007; mění se i vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Pokračovat