Změna od 1. ledna 2008 v okruhu osob, za které je plátcem pojistného stát

1. 1. 2008

Změna se týká rozšíření skupiny osob závislých na péči jiné osoby a osob pečujících o tyto osoby.

Od 1. 1. 2008 došlo k rozšíření skupiny osob, za které je plátcem pojistného stát a která je uvedena v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění.  Podle novelizovaného ustanovení je stát plátcem pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV, a osoby pečující o tyto osoby a nově i za osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I.